Imatges dels Exercicis Espirituals i celebracions de Setmana Santa
a la Casa Mare de les Dominiques de l’Anunciata a Vic.


Felicitació del Consell provincial a les comunitats
Felicitación del Consejo provincial a las comunidades
Conecta amb el web general de la Congregació